"Dit gaat nog slecht aflopen"

Dit gaat nog slecht aflopen

"Dit gaat nog slecht aflopen"

Print
”De recente verklaringen van Joëlle Milquet en Olivier Maingain zijn onaanvaardbaar en ze hypothekeren de formatie ernstig”, zo vertelden ons gisteren een aantal Vlaamse regeringsonderhandelaars.
BR> ”Waarom doet ze dat? De formateur had toch uitdrukkelijk opgeroepen tot kalmte en discretie?”

Vandaag beginnen de ultieme (?) onderhandelingen over Brussel-Halle-Vilvoorde en de staatshervorming. Zondag zag formateur Leterme nog alle partijen afzonderlijk. Of het vandaag tot een plenaire vergadering komt, was gisteren nog niet duidelijk.

De Vlaamse onderhandelaars zijn redelijk pessimistisch. ”Met de verklaringen die Joëlle Milquet tijdens het weekend aflegde, zijn we weer bij af. Een ramp”, zo zei ons iemand. ”Dit gaat slecht aflopen.”

De cdH-voorzitster verklaarde tijdens het weekend in meerdere interviews dat de splitsing van B-H-V enkel kan ”mits versterking van de rechten van de Franstaligen in de rand.” Ook de benoeming van de vier Franstalige burgemeesters is een voorwaarde.

En verder: “De Franstaligen zouden elke stemming over de splitsing van B-H-V zien als vijandelijk en als een gebrek aan goede wil om een aanvaardbare oplossing te vinden.
Als het in de commissie zover komt, verlaat cdH de onderhandelingstafel”, zo waarschuwt ze.

Volgens Milquet zou het trouwens goed zijn om voor het hele communautaire dossier alle Franstaligen bij de gesprekken te betrekken. Dus ook de PS en Ecolo. Ze is bereid om een bemiddelaarsrol te spelen.

Willy De Waele (Open Vld), burgemeester van Lennik, roept in een open brief de Nederlandstalige leden van de Kamercommissie Binnenlandse zaken op woensdag de splitsing wél te stemmen. Hij beschouwt de uitspraken van Milquet als een oorlogsverklaring.

Maingain

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever “zullen we maandag snel vaststellen of men de loopgraven verlaat en werkelijk bereid is in een onderhandeling te stappen die tot een oplossing kan leiden. Als dat het geval is, is er in principe woensdag geen stemming over de eenzijdige Vlaamse splitsingsvoorstellen voor Brussel-Halle-Vilvoorde in de Kamer”, zo zei hij zaterdag.

Bij de N-VA wordt wel benadrukt dat de reden om een stemming uit te stellen “zeer gegrond zal moeten zijn. Het mag geen kunstgreep zijn, we moeten echt geloven dat we voor een doorbraak in de onderhandelingen staan”.

Olivier Maingain, de voorzitter van het FDF, stelt voor om een regering te vormen die zich niét met de institutionele zaken bezighoudt in het geval het niet mogelijk is een akkoord te bereiken.

“Volgens mij zal er niemand sterven in Vlaanderen als we er niet in slagen een institutioneel akkoord te bereiken.”
Nu in het nieuws