"Vooral jongere moslims vragen begraafplaats"

Print
Mechelen - "Vooral bij de jonge generatie moslims neemt de vraag om in België begraven te worden toe", zegt secretaris Jamel Ibrahimi van de Mechelse moskee Al Buraq. In de Dijlestad gaan stemmen op om werk te maken van een begraafplaats voor islamitische gelovigen.
BR>
Van de zowat 79.000 Mechelaars zijn er naar schatting tienduizend moslim. De overgrote meerderheid van de gelovigen is van Marokkaanse origine en vestigde zich reeds in de jaren zestig in ons land. "Veel van die islamitische gezinnen hebben een levensverzekering afgesloten om bij hun overlijden in hun land van herkomst begraven te worden. Hun repatriëring gebeurt veelal per vliegtuig", weet Ibrahimi.

Maar de jonge generatie moslims denkt daar stilaan anders over. "Steeds vaker drukken zij de wens uit om hier in België, waar ze zijn geboren, hun laatste rustplaats te hebben. Dat is logisch, want hier woont ook al hun familie. In onze godsdienst is het erg belangrijk om het graf van overleden dierbaren te bezoeken. Wij zien dat niet als een bezoek aan een dode, maar als een soort van eerbetoon aan iemand die er ergens nog steeds is. De dood is niet het einde. Vandaag moeten nabestaanden nog steeds een verre reis maken om overledenen een groet te brengen. Bij mijn weten ligt er vandaag in Mechelen maar één moslim begraven, een bekeerde", vertelt Jamel Ibrahimi.

Andere traditie

Een van de heikele punten is de compleet andere traditie van begraven die de islam kent. "Zo verwachten wij dat een overledenen op dezelfde plek begraven blijft tot het einde der tijden. In tegenstelling tot de katholieke godsdienst dekken wij een graf ook niet af met een zerk. Een naamplaatje kan wel", zegt secretaris Ibrahimi. De overlevering wil ook dat een gestorvene met het hoofd naar Mekka wordt gericht. "In de islamitische godsdienst wordt een dode bovendien nooit in een kist begraven. Maar omdat het in België niet anders kan, leggen wij de overledene op zijn rechtse zijde in de kist."

Sven VAN HAEZENDONCK
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio