Na petitie ook optocht voor eenheid van België op 18 november

Op zondag 18 november blazen voorstanders van de eenheid van België verzamelen voor een optocht in Brussel. Initiatiefneemster is Marie-Claire Houard, een ambtenaar uit Luik, die in augustus startte met een petitie tegen separatisme. Intussen ondertekenden al meer dan 125.000 mensen die petitie voor de eenheid van ons land.

Bij de optocht op 18 november zal de petitie voor de eenheid van België overhandigd worden aan de overheid. De optocht eindigt in het Brusselse Jubelpark waar een "Eenheidsfeest" zal plaatsvinden. "Op die feestelijke dag, die in het teken van verzoeningsgezindheid moet staan, krijgt ieder van ons de gelegenheid aan te tonen hoezeer wij aan ons land gehecht zijn", zo luidt het aankondigend bericht. Het initiatief voor de petitie kwam er toen de regeringsvorming in een communautaire crisis belandde. De petitie vraagt de politici dan ook "zich bezig te houden met de echte en meer dringende problemen van dit land, zoals de werkgelegenheid, de veiligheid, de energieprijzen, het milieu, de pensioenen en de lonen". (SIJ)

Nu in het nieuws