Belgische artsen brengen hersenactiviteit tijdens "out-of-body ervaring" in beeld

Belgische artsen zijn er voor het eerst in geslaagd om bij een patiënt de plaats in de hersenen in beeld te brengen die verantwoordelijk is voor de zeldzame "out-of-body experience".

Belga

De vaststellingen gebeurden bij een man die in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) een hersenimplantaat tegen oorsuizen kreeg ingeplant.

Het onderzoek verscheen deze week in het medisch vaktijdschrift The New England Journal of Medicine. De vaststelling gebeurde eerder toevallig bij een 63-jarige man die in het UZA in behandeling is voor oorsuizen. Om de luidheid van zijn oorsuizen te verminderen, plantten Antwerpse artsen een hersenimplantaat in. Dat implantaat geeft kleine elektrische schokjes aan dat deel van de hersenen dat overactief is bij oorsuizen.

Na inplanting stelden de artsen herhaaldelijk vast dat een bepaalde combinatie van stimulatieparameters een out-of-body ervaring bij de man opwekte. De episodes varieerden van 15 tot 21 seconden. Tijdens de out-of-body ervaring rapporteerde de man dat hij het gevoel had dat hij zich tot een halve meter buiten zijn lichaam bevond, steeds aan dezelfde zijde links, achteraan.

Zijn perceptie van de buitenwereld bleef al die tijd onveranderd en de episodes gingen niet gepaard met autoscopie. Dat is de indruk dat men zijn eigen lichaam vanuit een ander standpunt waarneemt, stelt het UZA zaterdag in een persmededeling.

Daarop voerden de Antwerpse artsen 12 PET-scans uit, in samenwerking met het UZ Leuven. Tijdens de scans werden de hersenen van de man in willekeurige volgorde al dan niet via het hersenimplantaat gestimuleerd. De scans toonden tijdens de out-of-body ervaringen een buitengewone activiteit aan in twee belangrijke hersenzones.

De vaststellingen van het Belgische team zijn volgens het UZA van belang om te begrijpen wat er in onze hersenen gebeurt tijdens out-of-body ervaringen. Tevens helpen de vaststellingen om verder inzicht te verwerven in de wijze waarop onze hersenen in staat zijn om onze zelfperceptie te creëren.

Wetenschappers gaan ervan uit dat een out-of-body ervaring of buitenlichamelijke gewaarwording ontstaat wanneer onze hersenen er niet langer in slagen om onze zelfwaarneming, tastzin, gezichtsvermogen en evenwichtszin met elkaar te integreren. Onder meer sommige patiënten met epilepsie of migraine meldden al een out-of-body ervaring.

Nu in het nieuws