Milquet optimistisch maar vastberaden over BHV

Milquet optimistisch maar vastberaden over BHV

Milquet optimistisch maar vastberaden over BHV

Print
Joëlle Milquet, voorzitster van cdH, zegt zaterdag in een interview met Le Soir vertrouwen te hebben in de slaagkansen van de regeringsonderhandelingen tussen de oranje-blauwe partijen, maar waarschuwt de Vlaamse partijen dat een stemming in de Kamercommissie over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde het einde van de onderhandelingen zal betekenen.
De onderhandelaars staan voor een cruciale week, met op 7 november de bijeenkomst van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar de Vlamingen mogelijk stemmen over de eenzijdige Vlaamse splitsingsvoorstellen voor BHV.

Milquet denkt niet dat het communautaire dossier in een week kan worden opgelost. "Idealiter zijn alle Franstaligen hierbij betrokken. Dus ook de PS en Ecolo", klinkt het. Ze is zelf bereid om een bemiddelaarsrol te spelen tussen de onderhandelaars en de andere Franstalige partijen.

"De Franstaligen zouden elke stemming over BHV zien als vijandelijk en als een gebrek aan goede wil om een aanvaardbare oplossing te vinden", zegt Milquet. Als het in de commissie Binnenlandse Zaken tot een stemming komt, verlaat cdH de onderhandelingstafel, zo waarschuwt ze. "Dat hebben alle Franstalige partijen altijd al gezegd".

.

Nu in het nieuws