Burgemeester geen voorzitter gemeenteraad in één op de drie gemeenten

Print
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 heeft één op de drie gemeenten ervoor geopteerd om iemand anders dan de burgemeester aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraad. Die mogelijkheid is voorzien in het nieuwe gemeentedecreet.
Een andere mogelijkheid binnen dat decreet is de opname van de OCMW-voorzitter in het schepencollege. Daarvan hebben twee op de drie Vlaamse gemeenten gebruik gemaakt. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open Vld) geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Jan Verfaillie (CD&V).

Vroeger was de burgemeester ook automatisch de voorzitter van de gemeenteraad. Het nieuwe gemeentedecreet geeft de gemeenteraad echter de mogelijkheid om zelf zijn voorzitter te kiezen. Dat kan de burgemeester, een schepen of een gemeenteraadslid zijn.

Gemeenten kunnen volgens het gemeentedecreet ook hun OCMW-voorzitter stemgerechtigd lid van het schepencollege maken. Vanaf 2012 wordt die regeling zelfs verplicht voor alle besturen. Voor de legislatuur 2006-2012 geldt nog een overgangsregeling. De besturen die dat wensen, kunnen nog één keer de oude regeling toepassen.

In 204 van de 308 gemeenten (66,2 pct) is de burgemeester nog steeds de voorzitter van de gemeenteraad. In de provincie Antwerpen gaat het om 50 op 70 gemeenten, in Vlaams-Brabant om 42 op 65, in West-Vlaanderen 40 op 64, in Oost-Vlaanderen 40 op 65 en in Limburg 32 op 44. Van de 308 gemeenten duidden er 90 (29,2 pct) een gewoon gemeenteraadslid aan tot voorzitter en amper 14 gemeenten (4,5 pct) een schepen.

Wat de deelname van de OCMW-voorzitter in het schepencollege betreft is dat al in 204 van de 308 gemeenten (66,2 pct) het geval. In de provincie Antwerpen geldt dat voor 45 op de 70 gemeenten, in Vlaams-Brabant voor 41 op de 65, in West-Vlaanderen voor 42 op de 64, in Oost-Vlaanderen voor 45 op de 65 en in Limburg voor 31 op de 44.
MEEST RECENT