"Electrabel plukt u kaal"

Electrabel plukt u kaal

"Electrabel plukt u kaal"

Print
Greenpeace heeft dinsdag een filmpje gelanceerd waarin de milieuorganisatie de mechanismen laakt die Electrabel in staat stellen een voor het milieu "schadelijke elektriciteitsproductie" te behouden.
De milieuorganisatie vraagt aan de volgende regering een snelle recuperatie van de onverhoopte uitzonderlijke winsten uit de vervroegde afschrijvingen van de kern- en steenkoolcentrales van Electrabel. Dat geld moet volledig geherinvesteerd worden in duurzame oplossingen, zo pleitte Greenpeace dinsdag op een persconferentie.

Volgens Greenpeace raamt de CREG, de marktregulator voor elektriciteit en gas, die winsten op 11 miljard euro. "Ruim 11 miljard euro om te recupereren en om te herinvesteren in duurzaam energiebeleid: waarop wacht men?", vragen de Greenpeaceverantwoordelijken.
De organisatie verwacht van de toekomstige minister van duurzame ontwikkeling dat hij de sommen recupereert die onterecht aan Electrabel/Suez zijn afgestaan en ze toekent aan onderzoek en ontwikkeling van hernieuwbare energie en de snelle toepassing van maatregelen inzake energie-efficiëntie.

Deze vragen aan de beleidsmakers zijn gekoppeld aan een informatiecampagne naar de publieke opinie die focust op de mechanismen die toelaten dat het de facto monopolie van de groep Electrabel/Suez behouden blijft, ten nadele van de vernieuwing van het Belgisch energielandschap, aldus Fawaz Al Bitar, verantwoordelijke van de klimaatcampagne van Greenpeace.

De 'onverhoopte' winsten die Electrabel oogst zijn afkomstig van door de verbruikers betaalde bijdragen, zelfs na de versnelde afschrijving van de steenkool- en kerncentrales van Electrabel. De bouw van die centrales dateert uit de jaren 1960-1980. Hun levensduur was aanvankelijk bepaald op 30 tot 40 jaren. Er werd echter beslist die infrastructuur op 20 jaren af te schrijven, wat zich vertaalde in hogere facturen voor de Belgische huishoudens.

Eenmaal de centrales afgeschreven, werd niets ondernomen om aan de gemeenschap terug te geven in wat ze had geïnvesteerd. Electrabel geniet van haar kant van een volledig afgeschreven energiepark en int nog steeds uitzonderlijke winsten. In een vrijgemaakte markt beschikt Electrabel/Suez over een onterecht concurrentievoordeel, voert Greenpeace aan.

"Indien onze beleidsverantwoordelijken niets aan de huidige toestand veranderen, loopt België het gevaar de energiebocht te missen die de klimaatwijzigingen ons opleggen. Electrabel probeert ons doen te geloven dat haar elektrictiteit het milieu respecteert. Niets is minder waar", betreurt Fawaz Al Bitar. "Electrabel leeft nog steeds in het tijdperk van kernenergie en steenkool. Dat bewijszen haar productiepolitiek in België en investeringen in het buitenland", vervolgde hij.

De stroomproductie van Electrabel in België blijft hoofdzakelijk (58 pct) gebaseerd op kernenergie terwijl de hernieuwbare energie nog steeds stagneert rond 1,7 pct, laakt Greenpeace. De groene energie die Electrabel produceert komt voor 82,5 pct van biomassa waarvan de verbranding gebeurt in oude, inefficiënte steenkoolcentrales. Om de problematiek bevattelijk voor te stellen, produceerde Greenpeace een twee minuten durende clip, onder de titel "Electrabel plukt u kaal". Het filmpje wordt woensdag om 17.30 uur geprojecteerd aan het Brusselse Zuidstation, en even later, aan de Naamsepoort en het Muntplein. De clip is ook op internet te bekijken via http://www.electrabrol.be/.

MEEST RECENT