Uitspraken De Wever "misplaatst en aanstootgevend"

Print
Voor de MR zijn de uitlatingen van N-VA-voorzitter Bart De Wever onaanvaardbaar. De Franstalige liberalen verwachten dat hij uitleg geeft aan de joodse gemeenschap, stelt de afgevaardigd-bestuurder van het Centre Jean Gol, Hervé Hasquin. In een mededeling veroordeelt hij het "kruiperige negationisme".
De excuses van Antwerps burgemeester Patrick Janssens zijn volgens de MR "moedig, edel en zinvol". "Het heeft decennia geduurd voor de federale Belgische regering, in de persoon van premier Guy Verhofstadt, en andere politieke leiders in Europa en de rest van de wereld, hetzelfde hebben gedaan. Het is dus geen onbeduidende daad", aldus nog de MR.

De cdH is erg geschokt door de "misplaatste en aanstootgevende" uitlatingen van N-VA-voorzitter Bart De Wever en verwacht onmiddellijk oprechte excuses aan de joodse gemeenschap, luidt het in een mededeling. De partij staan wel positief tegenover het gebaar van Antwerps burgemeester Patrick Janssens met betrekking tot de houding van de stedelijke administratie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voor uittredend minister van Gelijke Kansen Christian Dupont (PS) zijn de woorden van de burgemeester van Antwerpen geen irrationele handeling omdat ze laat komen. "Ze vloeien voort uit de taak de herinnering aan het verleden levend te houden, een taak die een permanente pedagogie van de democratie is, een propedeuse van de waakzaamheid tegenover het kwade".

De kwestie van de Shoah in dezelfde reactie vermengen met die van het Israëlisch-Palestijnse conflict, is voor hem te veroordelen. "Zij die de rol van de Belgische Overheid in de deportatie van de joden en zigeuners vermengen met het conflict in het Nabije Oosten, trachten te minimaliseren wat de deportaties zijn geweest naar de dood van een deel van onze medeburgers toe", aldus nog Christian Dupont.

Ecolo reageert met diepe afkeuring op de kritiek van Bart De Wever op Patrick Janssens. Ze getuigen van een onrustwekkende capaciteit om verachtelijke verklaringen af te leggen, luidt het. De verklaringen van De Wever moeten voor de Franstalige groenen "een probleem zijn voor elke democraat, vooral voor degene die met hem samenwerkt".
MEEST RECENT