Olense belastingen gaan de hoogte in

Print
Olen - De bodem van de Olense gemeentekas komt stilaan in zicht. Daarom zal het gemeentebestuur enkele belastingsverhogingen doorvoeren.
BR>
De gemeente Olen blijft nog steeds een van de goedkoopste gemeenten om te wonen. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat verschillende belastingen zullen stijgen. Zo gaan de opcentiemen voor de grondlasten omhoog van 900 naar 1.000. Iedereen die een eigen woning heeft, zal deze stijging onmiddellijk in de geldbeugel voelen.

Maar ook het huisvuil heeft zijn prijs. De pottengemeente neemt niet deel aan het Diftarsysteem. In ruil moeten de Olenaars gemeentelijke huisvuilzakken kopen, van dertig of zestig liter. Het huidige stickersysteem verdwijnt, de stijging wordt verrekend in de zakken die men moet aankopen. 'De vervuiler betaalt' blijft hier het motto.

Voor het water zal Olen overstappen naar een derde betalersysteem. Dat betekent dat Pidpa zowel de kostprijs als de milieuheffing op het water aanrekent. In het Antwerpse bestaat dit systeem al langer, voor de Olenaar betekent het een fikse kostprijsverhoging.

Olen wil deze meerinkomsten de volgende tien jaar investeren in een nieuw rioleringssysteem op haar grondgebied. De kosten voor dat project worden op liefst 16 miljoen euro geraamd.
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio