Krugerbrug klaar in 2009

Print
Hoboken - De bouw van de nieuwe Krugerbrug tussen de Emiel Vloorsstraat en de Schroeilaan in Hoboken start op 3 december. De werkzaamheden duren tot januari 2009. De nv Arthur Moens voert de job uit voor een bedrag van 4.566.687 euro.
BR>
De nieuwe brug zal het doorgaand zwaar verkeer via de Lageweg uit de woonkernen houden. Het wordt een eenvoudiger model dan eerst gepland. Door de gestegen staalprijzen werd het originele architectonisch hoogstandje onbetaalbaar. De omwonenden zitten met heel wat vragen waarop vanuit de stedelijke administratie nog geen antwoord werd gegeven.

Geen tunnel

De Berkenrodelei wordt een drukke invals- en uitvalsweg van Hoboken. Via deze straat gaan echter veel kinderen naar school en het is de toegangsweg van Polderstad naar het centrum. Via de Schroeilaan zal veel vrachtvervoer passeren richting industrie.

Een optimale beveiliging dringt zich op. De bevolking had gehoopt op een tunnel aan de Schroeilaan, maar de stad wil het oplossen met ‘intelligente verkeerslichten'. Ook het afsluiten van de oude Krugerbrug voor auto's zal de verkeersdruk op de Berkenrodelei verhogen.

De buurt en het district willen dat het kruispunt tijdig wordt heraangelegd zodat Hoboken niet voor lange tijd moeilijk bereikbaar is.

Oude Krugerbrug

Na de bouw van de nieuwe brug wordt de huidige Krugerbrug omgevormd tot een fietsersbrug met een wandelpad, een bomenrij en een rustbankje. Een directe verbinding met de kaaien is niet meer mogelijk voor de wijken Zwaantjes en Portugezenhof. Auto's moeten een omweg maken via de Lageweg, langs de nu al drukke Berkenrodelei om via de Schroeilaan de Naftaweg te bereiken en zo verder naar de Schelde te rijden.

De stad schermt ook met het gevaar voor sluipverkeer via de oude Krugerbrug. Dat kan je volgens omwonenden oplossen door strengere controles of door de toegang tot de brug voor vrachtwagens onmogelijk te maken. Zwaar verkeer dat via de Krugerbrug de Krugerstraat inrijdt, botst automatisch op het moeilijke kruispunt aan de Sint-Bernardsesteenweg.

De stad liet uitschijnen dat het district gewonnen was voor een autovrije oude Krugerbrug. "Het tegenovergestelde is waar, wij willen ze integendeel juist openhouden", verklaart districtsschepen Kristof Waterschoot (CD&V).

De Bruyn
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio