Schepen Gorrebeeck wil beter pensioen voor contractuele personeelsleden

Print
Kruibeke - De Kruibeekse schepen van Financiën Irène Gorrebeeck (DENERT) wil voor een beter pensioen voor de contractue­le personeelsleden van het gemeentebestuur en het OCMW zorgen. Zij stelt voor om de inkomsten uit de dienstenchequeonderneming te gebruiken om een aanvullend pensioen voor de niet-statutaire personeelsleden op te bouwen.
BR>
Irène Gorrebeeck lanceerde haar voorstel in de gemeentelijke commissie financiën. Voor de praktische uitwerking van haar idee kreeg zij de hulp van DENERT-gemeenteraadslid Jeroen Spinoy, die de materie beroepshalve door en door kent.

"Het wettelijke werknemerspen­sioen komt hoe langer hoe meer onder druk te staan", zegt Gorrebeeck. "Voor gepensioneerde werk­nemers wordt het hoe langer hoe moeilijker om rond te komen. Bij het gemeentepersoneel is er een groot verschil tussen een statutair en een contractueel personeelslid. De werkgeversbijdrage voor een statutair personeelslid is vastgesteld op 20 procent van het onbegrensde brutosalaris, bij het contractue­le personeel bedraagt dat 8,86 procent."

Om dat verschil te verkleinen, wil Gorrebeeck de inkomsten uit de dienstenchequeonderneming aanwenden om met een aanvullend pensioenplan voor niet-statutaire personeelsleden van de gemeente en het OCWM te starten. "Wij hebben sinds maart vorig jaar een operationele dienstenchequeonderneming", zegt ze. "Daar is een equivalent van dertien voltijdse werknemers aan de slag. Op dit ogenblik kan de gemeente niet meer voldoen aan de vraag van de potentiële gebruikers. Het is de bedoeling om in de gemeenteraad van november in ons dienstenchequebedrijf tien voltijdse banen bij te creë­ren. Ik wil de opbrengsten die de gemeente uit de onderneming haalt niet zomaar in de grote pot van de gemeentekas stoppen. Door er een aanvullend pensioen voor onze contractuele werknemers mee op te bouwen, kunnen we duidelijk maken dat het gemeentebestuur een aantrekkelijke werkgever wil zijn voor de huidige en toekomstige werknemers."

Wat het precieze voordeel voor de gepensio­neerde contractuele werknemers zal zijn, kan nog niet worden gezegd omdat dit onder meer afhankelijk is van de evolutie van het dienstenchequebedrijf, het aantal dienstjaren en de leeftijd van de personeelsleden.

GeNo

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio