Zes op tien al op internet

Steeds meer gezinnen in ons land beschikken over een internetverbinding. Terwijl in 2005 nog maar de helft van de huishoudens internet thuis had, is dat nu al 60%.

bsouffreau

BR>

Ook eenoudergezinnen hebben een inhaalbeweging gemaakt. Dat blijkt uit de ICT-enquête van de algemene dienst dienst Economie. Statistiek van de federale overheidsHet aantal gezinnen dat een of meer computers in huis heeft, is gestegen: van 57% in 2005 naar 67% nu.

Ook het aantal gezinnen dat een internetverbinding heeft, is toegenomen met 10%: van 50% in 2005 naar 60% nu. Vooral eenoudergezinnen hebben dit jaar geïnvesteerd in de aankoop van een pc en internetverbinding, zo blijkt.

Als 60% van de gezinnen een internetverbinding heeft, dan is er ook 40% die thuis niet over internet beschikt. De helft van hen vindt het gewoon niet nodig of zelfs niet gewenst. Dertien procent daarvan geeft dan weer aan elders toegang te hebben tot het internet, waardoor een verbinding thuis niet meer nodig is. Driekwart van die gezinnen heeft geen toegang om financiële redenen of omdat ze niet de ICT-vaardigheid hebben.

Het gebruik van het internet is ook toegenomen. In het eerste kwartaal van 2007 is 67% van de Belgische bevolking online geweest, in 2006 was dat 62% en in 2005 nog maar 58%. Personen met een laag opleidingsniveau, oudere personen, werklozen en niet-actieven zijn wel nog altijd sterk vertegenwoordigd bij dat deel van de Belgische bevolking die het internet nog nooit gebruikte.

Bankieren

Uit de enquête blijkt voorts dat de populariteit van internetbankieren is gestegen van 46% vorig jaar naar 52% op dit moment. Ook geeft één op de vijf Belgen ,die ooit al internet gebruikten aan dat ze tijdens het eerste kwartaal van 2007 goederen of diensten hebben besteld via het internet.Wat betreft het sufgedrag blijken vrouwen eerder informatie over gezondheid te zoeken terwijl mannen meer software downloaden, online telefoneren en online kranten en tijdschriften lezen.

Nu in het nieuws