Peeters weerlegt kritiek van Voka-Limburg

Vlaams minister-president Kris Peeters laat in een reactie op de kritiek van Voka-Limburg inzake de nieuwe beheersovereenkomst met de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM en haar dochter LISOM weten dat het in elk geval niet in zijn bedoeling ligt om minder middelen in Limburg te investeren, maar om die middelen integendeel met een grotere return voor Limburg in te zetten.

Belga

Peeters was donderdag te gast op een businessmeeting van de Limburgse werkgeversorganisatie VKW-Limburg. Daar luidde het dat hij een voorstander is van een overheveling van de LISOM-enveloppe en -opdrachten naar het provinciebestuur of naar een autonoom provinciebedrijf. "Dat legt de beslissingen daar waar ze genomen moeten worden en verhoogt de transparantie", aldus Peeters.

De minister-president gaf ook te kennen dat het noodzakelijk is om bestaande structuren aan te passen om de voor Limburg beschikbare middelen tot een groter rendement te brengen. In die zin acht hij het ook opportuun om de opdracht inzake risicokapitaal onder te brengen bij de PMV of de GIMV.

"Dat is niet bedoeld om de middelen uit Limburg weg te halen, maar integendeel precies om te komen tot grotere en interessantere participaties en projecten met een grotere return in en voor Limburg. De beschikbare gronden en bedrijfsterreinen dienen immers in Limburg zelf gevaloriseerd te worden", zo luidde het nog.