Raad van State bezorgt Kamer advies over amendementen

De Raad van State heeft zijn advies over amendementen op de Vlaamse BHV-wetsvoorstellen aan de Kamer bezorgd. Dat betekent dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken in principe de discussie over de splitsingvoorstellen kan voortzetten en afronden.

Belga

De Franstalige partijen dienden op woensdag 10 oktober een aantal amendementen in op de Vlaamse wetsvoorstellen die de splitsing van de kieskring BHV voorzien. Die tekstaanpassingen werden voor advies overgemaakt aan de Raad van State, waardoor de werkzaamheden in de commissie enkele weken stilliggen.