Metamorfose voor natuurgebied De zoom en Kalmthoutse heide

De Kalmthoutse heide en het aangrenzende Nederlandse natuurpark 'de Zoom' ondergaan de komende maanden een metamorfose. Binnen een heideherstelproject gaan De Vereniging Natuurmonumenten aan Nederlandse en het Agentschap voor Natuur en Bos aan Vlaamse zijde 65 hectaren dennenbossen kappen. Daar waar de gesloten bossen aansluiten op open zand en heide, zal bos plaats maken voor open natuur.

Belga

Beide organisaties beseffen dat het onlogisch lijkt om bos te verwijderen voor heide en zand. Maar beschermde habitats in Europa zijn plaatsen waar specifieke flora en fauna gedijen. Het herstelproject wordt gefinancierd door LIFE, een Europees fonds voor natuur-, milieu- en ontwikkelingsprojecten.

Het uiteindelijke doel is dat struikhei, dophei, klokjesgentiaan, witte en bruine snavelbies en zonnedauw zich kan uitbreiden of weer kan vestigen. Diesrsoorten als de gladde slang, loopkevers en broedvogels, zullen ook profiteren van de nieuwe situatie.

Door de open gebieden te verbinden wordt een ecologische verbindingszone gecreëerd en komt soortuitwisseling weer op gang. De soorten krijgen een groter leefgebied en betere kansen op een duurzaam voortbestaan. Groepen dennen en oude, markante bomen, zullen behouden blijven omdat ze belangrijk zijn voor broedvogels als de nachtzwaluw en boomleeuwerik.Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio