"Bestraffen majesteitsschennis fenomeen uit verleden"

"Het censureren, verbieden, bestraffen van majesteitsschennis is meer en meer een fenomeen uit een ver verleden". Dat schrijft de Gentse hoogleraar mediarecht Dirk Voorhoof in de Juristenkrant in een reactie op het verbod een tijd terug van de VRT om een Humo-spot uit te zenden met een kolderesk gemonteerde toespraak van de koning.

Belga

Wie de koning publiek beledigt riskeert krachtens de wet van 6 april 1847 een celstraf van 6 maanden tot drie jaar of een geldboete tot 3.000 euro. Voor het beledigen van een lid van de koninklijke familie gelden mildere straffen.

"De wet ademt de sfeer uit van een ver verleden, toen staatshoofden, koningen en keizers, hertogen en prinsen en hun familie beschermd werden tegen majesteitsschennis", aldus Voorhoof.

Hij vraagt zich af waarom de Belgische wetgever bij het schrappen in 2005 van de strafbaarstelling van het beledigen van vreemde staatshoofden niet heeft willen raken aan de wet uit 1847. "Een wat bizarre variant op 'eigen volk eerst?'", klinkt het.

In de praktijk wordt de wet zeer zelden toegepast of wordt, op enkele uitzonderingen na, ook niet gedreigd met de toepassing ervan. Deze zomer werd nog wel een man uit Hasselt veroordeeld wegens majesteitsschennis wegen het schrijven van voor de koning beledigende brieven.

Wat de VRT-beslissing betreft over de Humo-spot stelt Voorhoof vooreerst dat de VRT hiertoe het recht heeft. "Men kan zich evenwel wel de vraag stellen of de VRT het koningshuis hiermee een goede dienst bewees. Juist door de VRT-weigering hebben nu ongetwijfeld nog veel meer mensen de gewraakte radiospot beluisterd via de website van Humo. Niet enkel de koning, maar ook de VRT werd dus in zijn hemd gezet", aldus Voorhoof.

De spot is te beluisteren op de website van het weekblad op

.