"Klimaatminister ongeloofwaardig in antiklimaatregering"

De creatie van een superminister van Klimaat is weinig geloofwaardig indien de oranje-blauwe regering voor de rest kiest voor een antiklimaatregering en het openhouden van de kerncentrales. Dat stelt Groen! donderdag in een reactie op het akkoord dat de regeringsonderhandelaars woensdag voorstelden rond duurzame ontwikkeling. De groenen vinden dat het ontbreekt aan ambitieuze doelstellingen en middelen voor een echt klimaatbeleid.

Belga

De oranjeblauwe partijen beloofden voor de verkiezingen werk te maken van het klimaatbeleid, maar nu blijkt volgens kamerlid Tinne Van der Straeten dat de ambitie bijzonder mager uitvalt. "Men gaat geen millimeter verder dan Europa", zegt Van der Straeten, terwijl de Europese doelstellingen voor haar het absolute minimum zijn.

Ze vindt het ook niet overtuigend dat de regering zegt dat ze binnen Europa haar invloed wil aanwenden om tot een sterkere doelstelling te komen rond de uitstoot van broeikasgassen. "Zeker als men in één adem ook zegt dat men binnen de Europese lastenverdeling wil pleiten voor minder Belgische inspanningen", luidt het.

Van der Straeten hekelt ook dat er over concrete maatregelen op het vlak van energiebesparing in woningen en gebouwen en voor duurzame producten nog geen akkoord is. Ze herhaalt ook dat een ambitieuze klimaatminister moet kunnen beschikken over ambitieuze middelen. Voor Groen! moet het gaan om minstens 1 procent van het bnp, ofwel 3 miljard euro.

De beste garantie om te komen tot een moderne, competitieve elektriciteitsmarkt is de kerncentrales zeker te sluiten, gaat Van der Straeten voort. Hierover onduidelijkheid laten bestaan ondermijnt volgens haar het investeringsvertrouwen en dus de toekomst van hernieuwbare energie.

De opbrengst van de belasting op de winsten van de afgeschreven kerncentrales moet voor het kamerlid gaan naar investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing. Onderzoeksgeld draineren naar de vierde generatie kerncentrales noemt ze geld vergooien.