Turkse verenigingen en CGKR veroordelen incidenten

De onlusten die zich zondag- en woensdagavond hebben voorgedaan in de Brusselse gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node zijn onaanvaardbaar. Dat zegt Selimat Belkiran van de Unie van Turkse Verenigingen. De Unie hoopt dat illegale manifestaties in de toekomst kunnen vermeden worden en dat dergelijke incidenten uitblijven. "Betogen kan alleen op een wettige manier", klinkt het.

Belga

"Incidenten zoals die van zondag en woensdag zijn onaanvaardbaar", zegt Selimat Belkiran. "Die doen onze zaak en ons imago geen goed. Wie wil betogen moet dat aanvragen en op een deftige manier doen."

De onlusten in de Brusselse gemeenten kwamen er nadat via internet en sms-berichten tot een verboden betoging was opgeroepen. Ook in Antwerpen kwamen een aantal Turkse jongeren samen maar daar liep de toestand niet uit de hand.

"In Antwerpen zijn we onmiddellijk met de verschillende Turkse organisaties aan tafel gaan zitten en hebben we contact genomen met de politie. Daarna is een delegatie naar de plaats gegaan waar de betogers zich zouden verzamelen en hebben op hen ingesproken. We hebben hen duidelijk gemaakt dat er geen betoging was en dat die er niet kon zijn. Op die manier zijn we er in geslaagd de gemoederen kalm te houden. Wat er in Brussel gebeurd is en waarom het daar uit de hand is gelopen, weet ik niet."

In elk geval hoopt Belkiran dat het in de komende dagen rustig blijft. "Natuurlijk zal de situatie in Koerdistan meespelen. Wat daar gebeurt, wordt hier op de voet gevolgd. Voorlopig hebben we wel geen weet van nieuwe oproepen via sms of internet die opnieuw tot problemen zouden kunnen leiden."

Ondertussen probeert de Unie zelf een manifestatie te organiseren, aldus nog Selimat Belkiran. "We hebben een aanvraag gedaan om een meeting te houden in Antwerpen. Daar zouden we onze afschuw en verwerping van het terrorisme kunnen uiten op een georganiseerde manier en zou iedereen op straat kunnen komen om daaraan mee te doen."

Het Centrum van Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) zal er nauwgezet op toekijken dat politie en gerecht rekening houden met het racistische karakter van bepaalde feiten tijdens de manifestaties en dat degenen die tot haat aanzetten, bestraft worden. Zo reageert het CGKR donderdag op de illegale en gewelddadige manifestaties in Brussel van zondag- en woensdagavond.

Het CGKR is "bezorgd" door de incidenten in Sint-Joost-Ten-Node en Schaarbeek en "veroordeelt scherp" de gewelddadige manifestaties van zondag- en woensdagavond.

"In een rechtstaat is het recht op vrijemeningsuiting onlosmakelijk verbonden met het respect voor mensen en goederen, het publieke debat en de samenleving", meent het CGKR.

Het Centrum wil dat degenen die aanzetten tot haat geïdentificeerd en bestraft worden. Het Centrum wijst erop dat het viseren van mensen omwille van hun land van herkomst, etnische afkomst of politieke overtuiging een verzwarende omstandigheid is.

Ten slotte roept het CGKR de overheden en de middenveldorganisaties op om alles te doen om radicaliseringen die intolerantie en geweld veroorzaken, te vermijden.