Voor elke 10 Belgen zijn er 6 voertuigen

Sinds 1977 is het totale Belgische voertuigenpark bijna in omvang verdubbeld. Zo zijn er momenteel 6,3 miljoen voertuigen, waarvan 5 miljoen personenwagens. Dat betekent dat er voor elke 10 Belgen vandaag 6 voertuigen zijn.

Belga

Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Algemene Directie Statistiek, gebaseerd op de gegevens van de Dienst Inschrijving van de Voertuigen van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Uit de statistieken blijkt dat de grootte van het Belgische voertuigenpark tussen 1997 en 2007 met 19,1 procent is toegenomen. Opvallend is dat de stijging het grootst was in de periode 1987-1997. Toen was er sprake van een toename met 28,4 procent.

Het aantal voertuigen per 10 Belgen loopt ook stelselmatig op. Zo waren er in 1977 3,4 voertuigen per 10 Belgen, in 1987 waren dat 4,2 voertuigen, in 1997 5,2 voertuigen en intussen gaat het om 6 voertuigen per 10 Belgen.

Nog een opvallende evolutie: het aantal wagens op benzine is de laatste tien jaar met 20,1 procent afgenomen, daar waar er in de periode 1987-1997 sprake was van een lichte toename met 4,9 procent. Het aantal wagens op diesel blijft nog steeds sterk toenemen, maar niet meer zo explosief als in de twee voorgaande decennia.

De voorbije tien jaar steeg het aantal trekkers van opleggers met 16,2 procent. Hoewel er bij de "gewone" vrachtwagens sprake is van een lichte daling in die periode, is het aantal bestelwagens wel fors gegroeid.

Het aantal motoren tot slot is de laatste 10 jaar met 66,3 procent toegenomen.