"Microkrediet heeft ook in het Westen zijn nut"

Het microkrediet staat vooral bekend als een instrument voor het Zuiden in de strijd tegen armoede, maar het heeft ook in het Westen een nut, met name voor mensen die via de gewone kanalen geen geld vinden om een eigen zaak op te starten. Dat stelt het Franstalige 'Reseau Financement Alternatif' donderdag op een persconferentie. De pluralistische stichting formuleerde zes aanbevelingen voor ons land.

Belga

Eén van die aanbevelingen luidt de oprichting van een gunstiger wettelijk kader voor de instituten die aan microfinanciering doen, zoals het Participatiefonds of Hefboom in Vlaanderen. "Zoals de universele bankdienst, zouden de klassieke banken een taks moeten opgelegd krijgen waarvan de opbrengst gaat naar de instituten voor microkredieten", aldus Bernard Payot, één van de verantwoordelijk van het Reseau Financement Alternatif.

Ook pleitte men ervoor om de stap van werkloze naar zelfstandige te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door een verlenging van de werkloosheidsuitkering of door lagere sociale lasten in de beginperiode van de zelfstandige activiteit.

In België zijn verschillende actoren actief in de sector van microkredieten. Afgelopen jaar verleenden zij voor bijna 90 miljoen euro aan leningen, waarvan het overgrote deel (74,5 miljoen) door het federale participatiefonds.