Groenen vragen ander begrotingsbeleid

Groen! en Ecolo pleiten samen voor een ander begrotingsbeleid. De groene partijen waarschuwen de oranjeblauwe onderhandelaars voor fiscale hervormingen zonder compensaties. Er is nood aan een structureel overschot met onder meer ruimte voor gerichte lastenverlagingen op arbeid en een verhoging van de sociale uitkeringen.

Belga

Stefaan Van Hecke (Groen! ) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) zijn niet mals voor het paarse begrotingsbeleid en hebben ook weinig vertrouwen in de plannen van de oranje-blauwe onderhandelaars. Zo betreuren ze dat formateur Leterme zich neerlegt bij een budgettair tekort van 0,2 pct (terwijl een groei van 0,3 pct was vooropgesteld). Een structureel overschot is volgens Groen! en Ecolo nodig om reserves aan te leggen voor de uitdagingen van de toekomst zoals de vergrijzing en het milieu.

Om dat broodnodige structurele overschot te realiseren (van bv. 0,5 pct in 2008) moet de regering onder meer afstappen van one-shot-maatregelen en het stelsel van de notionele intrestaftrek.

De groenen waarschuwen ook voor een fiscale hervorming zonder compensaties. Ze weten zich daarin gesteund door een recent rapport van de Hoge Raad voor Financiën (HRF) waarin staat dat er geen budgettaire marge is voor nieuwe belastingverlagingen zonder compenserende maatregelen. Ook het terugverdieneffect van een belastingverlaging wordt daarbij in vraag gesteld.

Groen! en Ecolo scharen zich ook achter de suggestie van het HRF-rapport voor een gerichte lastenvermindering op de lage lonen. Daarnaast moet het toekomstig begrotingsbeleid prioritair uitgaan van de creatie van "duurzame banen", investeringen in ecologie en een sterke sociale zekerheid met hogere sociale uitkeringen. Om de marges daarvoor te garanderen denken de groenen onder meer aan een verhoogde strijd tegen de fiscale fraude en een verschuiving naar spaar- en milieufiscaliteit.