Gemeente reorganiseert

Het Boechoutse gemeentepersoneel wordt uitgebreid met zes voltijdse betrekkingen. De uitbreiding maakt deel uit van een grondige reorganisatie van het gemeentepersoneel.

jmartynowski

BR>

Tijdens de jongste gemeenteraad stelde het gemeentebestuur het volledig vernieuwde organogram voor. Nieuw is dat de gehele personeelsstructuur wordt opgedeeld in vier afdelingen: interne zaken en interne communicatie, socio-culturele zaken en vrije tijd, externe communicatie en burgerzaken, en grondgebiedzaken. Voor sommige afdelingen wordt een bijkomende leidinggevende functie gecreëerd. Het aantal personeelsleden stijgt van 75,5 naar 81,5. Voor de afdeling grondgebiedzaken, waaronder openbare werken, milieu en verkeer vallen, worden drie nieuwe voltijdse krachten voorzien. "De gemeentelijke diensten worden versterkt en gaan onderling ook beter samenwerken," aldus burgemeester Koen T'Sijen. "De reorganisatie en uitbreiding zijn nodig omdat de taken en verantwoordelijkheden van de gemeentelijke diensten zijn toegenomen."

De aanwerving van zes nieuwe voltijdsen kost de gemeente op jaarbasis bijna 200.000 euro.

De oppositiefracties onthielden zich bij de stemming. Volgens Fred Entbrouxk (Team Boechout-Vremde) had dit belangrijke dossier eerst door een van de raadscommissies behandeld moeten worden. "Nu hebben we geen zicht op de budgettaire consequenties van deze vernieuwing." Het Vlaams Belang stuurde aan op de nodige evaluatieprocedures voor het gemeentepersoneel.

LVG

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio