Babylonische spraakverwarring

Tijdens de laatste districtsraad in Hoboken kregen de raadsleden van het Vlaams Gewest via de stad een inventarislijst met de 'openbaarmaking van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten'. De inventaris zorgde voor een babylonische spraakverwarring tussen district, stad en gewest.

jmartynowski

BR>

Volgens het districtscollege is de inventaris in principe een werkbaar document waarmee men zou kunnen ontdekken waar er mogelijkheden voor Hoboken liggen. Vlaanderen legt intussen een boete op zulke terreinen. Raadslid Clem De Ranter (VB) heeft alle adressen op die inventarislijst bekeken en stelde vast dat het in 19 van de 25 gevallen ging om gerenoveerde woningen, actieve bedrijven en bouwwerven. Dus zeker geen gevallen van verwaarlozing. Op het eerste gezicht was die lijst dus een aanfluiting van ‘goed bestuur' en veroorzaakte hoongelach op alle banken.

Het kabinet van schepen Ludo Van Campenhout (Open Vld) deelde mee dat het de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf is om uit die lijst geschrapt te worden. Omdat zoiets een zeer lange procedure vergt en als het kadaster bovendien dan nog verouderde gegevens doorspeelt, zullen er fouten in die inventarislijst staan. Het kabinet van Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Open Vld) verklaarde nog dat de betrokkenen altijd een bezwaarschrift kunnen indienen.

Maar uiteindelijk gaat het om een spraakverwarring en slechte communicatie. Volgens de bestuurscoördinator Stadsontwikkeling is de lijst waarin raadslid De Ranter fouten meende te ontwaren, wel correct. Omdat de inventaris niet ging over woningen, maar wel over achterliggende kadastrale percelen van minimum 500 vierkante meter, die men niet vanaf de straatkant kan evalueren. Daarom is de lijst wel een werkbaar beleidsdocument. "Een woordje uitleg over de exacte interpretatie van dit document zou in elk geval wel nuttig geweest zijn", besluit districtssecretaris Robert Bossiers.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio