Meer meisjesgeboorten door luchtvervuiling

Onderzoekers hebben in negentig Canadese gemeenten een wijziging van de natuurlijke geboorteverhouding vastgesteld.

Belga

Er werden- anders dan normaal - meer meisjes dan jongens geboren. De wetenschappers denken dat dit toe te schrijven valt aan langdurige dioxinevervuiling. Dat staat te lezen in het vakblad "Environmental Science & Technology".

Op honderd baby's is de verhouding normaal gezien 51 jongens en 49 meisjes. Maar in de onderzochte gemeenten, die alle in de buurt van een olieraffinaderij, papierfabriek, hoogoven of andere energieverslindenden bedrijven lagen, blijkt de verhouding nu omgekeerd te zijn, met 54 meisjes en 46 jongens. De lucht is in die industriegebieden bijzonder vervuild.

Nu in het nieuws