Greenpeace vreest voor antiklimaatregering

Leden van Greenpeace voeren maandag voor het federale parlement in de Wetstraat actie.

Belga

Ze willen daarmee de druk opvoeren op de oranje-blauwe regeringsonderhandelaars om hun verkiezingsbeloftes inzake de strijd tegen de klimaatverandering alsnog in concrete maatregelen om te zetten. "Zoals de kaarten nu op tafel liggen, stevent België af op een antiklimaatregering", klinkt het pessimistisch.

De milieu-organisatie inventariseerde voor de federale verkiezingen de standpunten van de verschillende partijen inzake klimaat en energie. De resultaten waren volgens Greenpeace vrij bemoedigend, maar "de onderhandelingen getuigen van een gebrek aan visie en ambitie". De organisatie baseert zich daarvoor op de nota van formateur Yves Leterme van augustus.

Voor Greenpeace moet ons land dertig procent vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 vooropstellen. Daarnaast moet het tegen dan minstens 20 procent bijkomende besparingen op energie realiseren en minstens 15 tot 20 procent van de energieproductie uit hernieuwbare energie halen.

Nu in het nieuws