'BAM mag geen bom worden' - Discussieer mee

Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar het alternatief tracé voor de Oosterweelverbinding van bewonersgroep Straten-Generaal. ”Uit het milieurapport blijkt dat dit project technisch geen haalbaar alternatief is”, zegt minister Hilde Crevits.

bsouffreau

BR>

Op 28 juni volgde Hilde Crevits haar CD&Vpartijgenoot Kris Peeters op als de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Daarmee erfde ze het dossier van het Masterplan Antwerpen, goed voor een investering van zowat vier miljard euro in de mobiliteit voor de Antwerpse regio. Bijna de helft gaat naar de Oosterweelverbinding die de Antwerpse Ring moet sluiten. De budgettaire slokop staat de jongste maanden ter discussie, net als de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de organisatie die voor de Vlaamse overheid het Masterplan moet realiseren.


Discussieer verder over de Oosterweelverbinding, de geruchten rond het dossier en de grote smak geld voor het Antwerps project

.


Heeft u flink moeten studeren op het dossier?

Eigenlijk wel. Ik kende de grote lijnen wel vanuit het parlement, maar de details, dat is natuurlijk wat anders. Ik heb in de zomer flink wat studiewerk gedaan. En met mijn me- dewerker heb ik het dossier urenlang doorgenomen. Antwerpen is geen onbekend terrein meer. (Ze sleurt er een bord bij dat groter is dan zichzelf.) Dit is een kaart met de wegen van de provincie Antwerpen. De Oosterweelverbinding is er bijgetekend. Je merkt op de kaart meteen hoe cruciaal het sluiten van de Ring is voor de regio. Antwerpen verdient een mooie, veilige Oosterweelverbinding die zorgt voor een goede ontsluiting. Ook met de E313.

De BAM mag geen bom worden, zei u treffend. De beheersmaatschappij is zelf onderwerp van het debat geworden.

De BAM is een autonome organisatie die het parlement, unaniem, heeft opgericht. De vennootschap is verantwoordelijk, maar de regering moet verantwoording afleggen aan het parlement. We staan nu voor enkele cruciale weken. Niet alleen voor Antwerpen, maar voor heel Vlaanderen. Het is wachten op de audit van het Rekenhof tegen het einde van de maand. Dan weten we of de procedures goed zijn gevolgd. Als dat zo is, moeten we consequent zijn. Het startschot om het Masterplan uit te voeren, moet dan worden gegeven. Als het Rekenhof fouten vaststelt, moeten we ons duchtig bezinnen. Want het gaat hier ook over het opzetten van een publieke-private samenwerking (pps, red.). We willen via pps de komende jaren nog ontbrekende stukken weg aanleggen zoals de noord-zuidverbinding in de Kempen. Als de Oosterweelverbinding stokt, heeft dat mogelijk een weerslag op de pps-projecten. Al hebben we met Brabo 1 voor de tramverlengingen wel positieve ervaringen.

Uw voorganger Kris Peeters komt uit de Antwerpse regio. Hoe kijkt een West- Vlaamse minister aan tegen de investeringen in de Antwerpse regio?

Ik krijg in West-Vlaanderen wel eens de vraag waarom er zoveel geld naar Antwerpen gaat, maar je moet dat relativeren. Het Masterplan wordt ook met privégeld gefinancierd. Voor de wegenwerken krijgen alle provincies hetzelfde deel van de koek.

De Antwerpse bewonersgroep Straten- Generaal heeft een alternatief tracé. Wat gebeurt daarmee?

Binnenkort wordt deze groep ontvangen door de betrokken kabinetten, dus ook door die van mijn collega’s Dirk Van Mechelen en Kathleen van Brempt. Je moet altijd luisteren naar mensen. Ik heb respect voor groepen die zich inzetten voor een leefbare stad, maar de discussie is wel eindig. Dirk Van Mechelen heeft dat al aangegeven.

Rudi Daems van Groen! vroeg een onafhankelijk onderzoek.

Ik heb net als mijn voorganger Kris Peeters geen argument om het milieueffectrapport in vraag te stellen.

Ondertussen is er deining ontstaan rond de veiligheid van de Oosterweelverbinding.

De tunnel en de brug moeten aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen. Het Europese Centrum voor Tunnelveiligheid bekijkt momenteel of de Oosterweeltunnel conform is aan de Europese veiligheidsnormen voor tunnels.

Tot slot, er ligt geen infokrant of brochure klaar over toch wel het duurste project in Vlaanderen. Bewonersgroepen klagen. Vindt u dat normaal?

Ik deel uw verbazing. De Antwerpenaar moet trots kunnen zijn op dit project. Communicatie is bijzonder belangrijk om voor een draagvlak bij de bevolking te zorgen. Ik ga er van uit dat er nog werk van wordt gemaakt.

Kurt TUERLINCKX

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio