'Verhofstadt is nog niet klaar met Europa'

'Verhofstadt is nog niet klaar met Europa'

'Verhofstadt is nog niet klaar met Europa'

Print
"Ik ben zeer tevreden dat het institutionele proces, dat in 2000 in Nice begon, eindelijk is afgerond." Dat verklaarde premier Guy Verhofstadt na afloop van zijn (waarschijnlijk) laatste Europese Raad in Lissabon.
De premier vindt evenwel dat de Europese klus nog niet geklaard is. "In Europa, aldus Verhofstadt, is het werk nooit af en het zou best kunnen dat ik me later als Europees parlementariër inzet."

Voor zijn waarschijnlijk laatste top werd Verhofstadt door zijn collega's regeringsleiders niet uitgewuifd en evenmin met een speciale attentie bedacht. De kans bestaat immers dat Verhofstadt er ook in december bij is en op dat niveau is twee keer uitwuiven absoluut taboe. Verhofstadt tilde er niet aan en ook de laatste persconferentie van de laatste top was een goed geluimde ontslagnemende premier aan het woord.

Pas toen het hem nadrukkelijk gevraagd werd, blikte hij op 8 jaar lidmaatschap van de Europese Raad terug. "In die periode, aldus Verhofstadt, hebben we tenminste twee belangrijke ontwikkelingen afgerond: de uitbreiding en de aanpassing van de instellingen." Volgens Verhofstadt komt het er nu op aan om de nieuwe instrumenten te gebruiken, zodat de Unie een krachtiger rol in de wereld kan spelen.

In de 8 jaar dat hij mee de koers van Europa kon uitzetten, is vooral het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Unie ontwikkeld. "Zowat alles wat destijds op de omstreden pralinentop werd aangekondigd", zo zei de premier met enige revanchegevoelens, "is momenteel gerealiseerd." Het absolute Europese dieptepunt van de vorige 8 jaar was dan weer de weigering om over Irak (de top van Sevilla in juni 2002) te praten en een eigen EU-standpunt vast te leggen.

Verhofstadt die in 1999 premier werd, wist niet hoeveel Europese Raden hij in totaal had meegemaakt. Volgens de Belgische pers waren het er 36, de informele toppen, zoals Hamptom Court en nu Lissabon, meegerekend.

.

Nu in het nieuws