Antwerps stadsbestuur legt krachtlijnen voor Offerfeest vast

Print
Antwerpen - Het Antwerpse schepencollege heeft vrijdag de krachtlijnen vastgelegd voor de praktische organisatie van het Offerfeest. Dat zal rond 20 december plaatsvinden, naargelang de stand van de maan.
Het Offerfeest is voor de moslimgemeenschap een dag van verzoening en solidariteit. Naast giften of schenkingen aan een goed doel, is het slachten van een schaap of een rund een traditie.

De stad Antwerpen ondersteunt de moslimgemeenschap bij de praktische organisatie en stelde daarom enkele krachtlijnen op. Om het Offerfeest op een vlotte en serene manier te laten verlopen, rekent de stad op de volledige medewerking van de moslimgemeenschap. Ze zal daarom naar alle moskeeën een oproepingsbrief sturen met de vraag om vrijwilligers te rekruteren die kunnen helpen.

Net zoals de voorbije jaren heeft de stad met de slachthuizen onderhandeld om de nodige slachtcapaciteit te voorzien. Het stadsbestuur stelt daarnaast ook een tijdelijke slachtvloer ter beschikking in het Projectenhuis Spoor Noord aan het Damplein. Daar kunnen tot 1.200 schapen geslacht worden.

De stad voorziet een maximale slachtcapaciteit voor 6.000 gezinnen, verspreid over twee dagen. De wetgeving rond dierenwelzijn moet worden nageleefd. De stad zal streng optreden bij overtredingen en het niet gebruiken van de voorziene slachtcapaciteit. Thuisslachtingen zijn bij wet verboden en dit verbod zal streng worden gehandhaafd.

Het stadsbestuur verwacht ook dat de moslimgemeenschap alternatieven zoekt voor het slachten en dat zij haar leden stimuleert om voor deze alternatieven te kiezen.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio