204 extra werknemers voor sociale werkplaatsen

204 extra werknemers voor sociale werkplaatsen

204 extra werknemers voor sociale werkplaatsen

Print
De sociale werkplaatsen in Vlaanderen krijgen er 204 extra werknemers bij. Dat heeft Vlaams minister van Sociale Economie Kathleen Van Brempt (sp.a) beslist. Deze uitbreiding betekent een budgettaire inspanning van de Vlaamse regering van 2,2 miljoen euro.
Van die 204 plaatsen zijn er 170 voltijdse doelgroepwerknemers en 34 voltijdse banen voor omkaderingspersoneel voorzien. Die 170 jobs vormen een groei voor de sector van de sociale werkplaatsen van 6,2 procent.

Momenteel zijn er 98 erkende sociale werkplaatsen in Vlaanderen waar in totaal 2.750 voltijdse doelgroepwerknemers aan de slag zijn.

De grootste groep van de sociale werkplaatsen vormen de kringloopwinkels, die in totaal 46 procent van de erkende doelgroepwerknemers tewerkstellen. Daarnaast zijn de sociale werkplaatsen vooral actief in buurtgebonden activiteiten zoals groenonderhoud, het onderhoud van fiets- en voetpaden, fietsateliers, poetsdiensten, de renovatie van oude panden of monumentenzorg. Ze doen dit meestal in samenwerking met het lokale gemeente- of stadsbestuur.
MEEST RECENT