'Uitslag verkiezing partijbureau sp.a staat vast'

Print
Eén groot misverstand en een storm in een glas water. Zo omschrijft sp.a-partijsecretaris Alain André de stelling van Vlaams parlementslid Kurt De Loor dat de kandidaten die aanleunen bij de partijtop bij de verkiezing van het nieuwe partijbureau zouden worden voorgetrokken. De bewering berust volgens André op één mail van de Brusselse federale secretaris naar één parlementslid.
Zondag maakt de sp.a op een congres in Antwerpen bekend wie Johan Vande Lanotte opvolgt als voorzitter: Caroline Gennez of Erik De Bruyn. Daarnaast worden echter ook de 16 leden van het partijbureau vernieuwd. Die worden zondag zelf in een geheime stemming nog verkozen door de 485 vertegenwoordigers van de partijafdelingen.

Alain André ontkent vrijdag ten stelligste dat er van georganiseerde fraude vanuit sp.a-nationaal sprake is. Zelfs al zou de partij dat willen, is het onmogelijk om de stemming met dergelijke procedure te beïnvloeden, luidt het. Het gaat over 485 personen die worden aangeduid door de lokale afdelingen en die de partij niet allemaal kent.

"Bovendien zou het na de kritiek van de voorbije weken stom zijn om zoiets te doen", zegt André, die er nog aan toevoegt dat de partij, net om kritiek te vermijden, voor de voorzittersverkiezingen beslist heeft een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder.

Aanleiding voor de beweringen van Kurt De Loor is volgens Alain André een mail die de federale secretaris van de Brusselse afdeling verstuurd heeft naar een parlementslid die om stemadvies vroeg. De mail werd vanuit de Grasmarkt, het sp.a-hoofdkwartier, verstuurd omdat de Brusselse afdeling daar gehuisvest is, legt de partijsecretaris uit.

"Kurt heeft een beetje overgereageerd op een detail. Dit is een misverstand en een storm in een glas water".
Nu in het nieuws