Rudy Aernoudt ziet "bewijs van gelijk"

Print
Rudy Aernoudt, de ontslagen topambtenaar die de klacht over het kabinet-Moerman bij de ombudsman indiende, is een eerste reactie "positief" over de maatregelen die de Vlaamse regering neemt na de aanbevelingen van de ombudsman. Hij ziet dit als een bewijs dat hij gelijk had en dat zijn ontslag onrechtvaardig was. Hij hoopt dan ook dat dit ontslag ongedaan gemaakt wordt.
"Het bewijst dat ik ondanks alle kritiek gelijk had om deze grijze

zone aan te kaarten bij de ombudsman. Het is immers niet omdat men gelijk heeft dat men ook gelijk krijgt", zegt Aernoudt. Hij betreurt "dat hij de structurele hervormingen die hij reeds maanden bepleit slechts op de politieke agenda heeft kunnen krijgen via casuïstiek".

"Voor de administraties is het ook een belangrijk signaal van de Vlaamse Regering dat alle overheidsopdrachten aan hen worden toevertrouwd en dat de audit toegang hebben tot kabinetten. Daardoor zullen kabinetten tweemaal nadenken vooraleer zij ongeoorloofde instructies overmaken aan de administratie. Hopelijk lijdt deze opwaardering van de administratie tot een efficiëntere publieke sector", zegt Aernoudt.

Aernoudt blijft erbij dat zijn ontslag als topambtenaar een poging was om het ombudsrapport te vermijden. "Door de boodschapper te lynchen, kon de boodschap echter niet worden onderdrukt, integendeel", zegt hij.

"De integrale uitvoering van de boodschap bewijst nu wel het gelijk van de boodschapper en het onrechtvaardige van mijn ontslag. Ik hoop dat de Vlaamse regering nu zal beseffen dat mijn ontslag door minister Moerman een daad van 'onbehoorlijk bestuur' was en dat zij deze vergissing alsnog ongedaan zullen maken", zegt Aernoudt.
MEEST RECENT