Belasting op kleine aanhangwagen verdwijnt

Belasting op kleine aanhangwagen verdwijnt

Belasting op kleine aanhangwagen verdwijnt

Print
Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaars van kleine aanhangwagens geen verkeersbelasting meer betalen. Op voorstel van Vlaams minister van Financiën Dirk Van Mechelen (Open Vld) is de afschaffing van die taks opgenomen in het programmadecreet voor de begroting 2008, dat de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde.
Naast auto- of motorvoertuigen zijn ook aanhangwagens en opleggers onderworpen aan een verkeersbelasting. Deze wordt berekend op basis van de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) en verschilt naargelang de aard van het trekkend voertuig. Voor aanhangwagens met een MTM van maximaal 750 kilogram die getrokken worden door een personenauto, minibus of lichte vrachtwagens en waarvan de eigenaar een private of natuurlijke persoon is, wordt de belasting afgeschaft.

Concreet zou het gaan om 157.000 eigenaars. De zowat 8.000 aanhangwagens die eigendom zijn van vennootschappen of rechtspersonen kunnen niet van de maatregel genieten. Afhankelijk van de MTM van de aanhangwagen kan het belastingvoordeel oplopen tot 58,80 euro op jaarbasis. Dit is het geval voor aanhangwagens met een MTM tussen de 500 en 750 kilogram. Eigenaars van lichtere aanhangwagens met een MTM tussen de 0 en 500 kilogram hoeven in toekomst niet langer 28,32 euro te betalen.

"De eigenaars van deze aanhangwagens doen twee keer profijt", stelt minister Dirk Van Mechelen. "Een eerste maal omdat ze de belasting niet langer hoeven te betalen, een tweede keer omdat ze ook niet langer zelf alle formaliteiten moeten vervullen. Eigenaars van deze categorie van aanhangwagens werden immers geacht zelf een aangifte in te dienen vooraleer hun aanhangwagen te gebruiken. Ook die plichtpleging behoort tot het verleden."
Nu in het nieuws