Vanaf volgend jaar verlenging tramtrajecten

Vanaf volgend jaar verlenging tramtrajecten

Vanaf volgend jaar verlenging tramtrajecten

Print
Antwerpen - De verlengingen van de tramlijnen van Deurne tot Wijnegem en van Mortsel tot Boechout kunnen wellicht volgend voorjaar starten. De Vlaamse regering keurde vrijdag het bestek goed voor deze zogenaamde Brabo-projecten. Die kaderen in het Masterplan Antwerpen, dat de mobiliteit rond de Scheldestad moet verbeteren.
De tramverlengingen gaan samen met de bouw van een nieuwe stelplaats in Deurne en een gevel-tot-gevelrenovatie van de straat.

De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS). Er wordt een privé-partner gezocht die mee instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud na de bouw.

Het goedgekeurde bestek zal nu worden overhandigd aan de vijf weerhouden bouwconsortia die kandidaat zijn voor de projecten. Hun offertes moeten tegen eind dit jaar binnen zijn. Volgens de bevoegde ministers Kathleen Van Brempt (sp.a), Dirk Van Mechelen (Open Vld) en Hilde Crevits (CD&V) liggen de projecten perfect op schema om in het voorjaar van 2008 te kunnen starten.

Trams op 't Eilandje
Het Antwerpse schepencollege heeft beslist om het bijzonder plan van aanleg (BPA) van het Eilandje gedeeltelijk te herzien. Dat is nodig om in die buurt ruimte te maken voor een vrije trambaan. Ook komt er een mobiliteitsstudie voor het Eilandje.

Momenteel lopen er slechts tramlijnen tot de Leien. Die wil het stadsbestuur doortrekken tot het Eilandje en in een latere fase tot aan de Scheldekaaien.

Het stadsbestuur wil onder meer een vrije trambaan langs de Kattendijkdok-Oostkaai. Daarvoor moet het bijzonder plan van aanleg (BPA) Eilandje gedeeltelijk herzien worden.
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio