Vlaamse regering werkt aan transparantie kabinetten

Vlaamse regering werkt aan transparantie kabinetten

Vlaamse regering werkt aan transparantie kabinetten

Print
De Vlaamse regering neemt maatregelen die moeten zorgen voor meer transparantie in de werking van de kabinetten. Ze voert daarmee de zeven aanbevelingen uit die de ombudsman formuleerde in het rapport dat aan de basis lag van het ontslag van Fientje Moerman als Vlaams minister.
Het rapport had betrekking op een expertisecontract dat het kabinet-Moerman had afgesloten met het bedrijf PBS. De ombudsman kwam onder meer tot het besluit dat het kabinet de wet op de overheidsopdrachten niet correct had toegepast.

De Vlaamse regering besliste nu dat dergelijke consultancy- of expertiseopdrachten op kabinetten niet meer mogelijk zullen zijn. Wie als expert voor een kabinet werkt, zal deel moeten uitmaken van het reguliere kabinetspersoneel.

Verder verscherpt de Vlaamse regering de controle op de kabinetten. Het werkterrein van de Interne Audit wordt uitgebreid tot de kabinetten. Binnen de kabinetten zelf wordt de interne controle verbeterd. Er komt ook een deontologische code voor kabinetsmedewerkers.

Het uitschrijven en toewijzen van overheidsopdrachten zal steeds voorbereid worden door ambtenaren. Bij de gunning krijgen kabinetsleden enkel nog een raadgevende stem.
Nu in het nieuws