Nieuw informaticasysteem voor het gerecht geraamd op 36,2 miljoen

Nieuw informaticasysteem voor het gerecht geraamd op 36,2 miljoen

Nieuw informaticasysteem voor het gerecht geraamd op 36,2 miljoen

Print
De ontwikkeling van een nieuw informaticasysteem voor het gerecht zal liefst 36,2 miljoen kosten. Dat schrijft Fedict, de ICT-dienst van de federale overheid, in een nieuw rapport. Het dateert al van einde juni, maar raakte pas donderdag bekend.
BR>
In 2001 startte Justitieminister Marc Verwilghen (VLD) met het Phenix-project. Er zou vanaf 2003 één en hetzelfde computersysteem voor gerecht en politie komen: Phenix. Dat moest de dertien verschillende niet-compatibele systemen vervangen. De Amerikaanse firma Unisys moest dit uitvoeren. In maart 2007 verbrak Verwilghens opvolger Onkelinx het contract met Unisys, omdat de firma volgens haar "onbekwaam was". Toen was al 11,5 miljoen euro uitgegeven, grotendeels aan Unisys. Hoe moet het nu verder?

Ondertussen is de situatie volgens Fedict als volgt. Binnen één jurisdictie (rechtbank of hof) zijn de informaticatoepassingen van parket en zetel op elkaar afgestemd, behalve die van de onderzoeksrechters. Maar buiten de eigen jurisdictie is er geen integratie of uitwisseling van gegevens. Bovendien zijn de meeste toepassingen oud en niet onderhouden omdat men toch op Phenix zou overschakelen. Vele toepassingen werken dus met verouderde technologieën en kunnen niet meer onderhouden worden of geïntegreerd in een nieuw systeem.

Momenteel worden de toepassingen van de politieparketten, politierechtbanken en vredegerechten technisch geactualiseerd en gecentraliseerd. Een soortgelijke oplossing is nodig voor de rechtbanken van eerste aanleg. Dezelfde toepassing wordt als noodoplossing gebruikt voor de arbeidsrechtbanken, die de collectieve schuldenregeling hebben bijgekregen van de rechtbanken van eerste aanleg.

Fedict heeft berekend dat in 2005 minstens 3,336 miljoen dossiers werden behandeld door het gerecht. Minstens, want de cijfers zijn niet volledig. Omdat vele dossiers over meerdere jaren lopen moet een nieuw informaticasysteem per jaar minstens 10 miljoen levende dossiers kunnen verwerken of omgerekend jaarlijks minstens 10 miljard pagina's efficiënt kunnen opslagen en ter beschikking stellen van de gebruikers.

Fedict heeft nu een stappenplan klaar om het gerecht alsnog aan te sluiten op de computer. "Wat hergebruikt kan worden van Phenix, moet hergebruikt worden, maar wat we op korte termijn uitvoeren moet compatibel zijn met wat op lange termijn wordt uitgebouwd", zo heet het.

Een specifiek lastenboek moet de opdrachten die samen met een privéfirma worden uitgevoerd duidelijk beschrijven. Per taak moet er een vaste prijs zijn en die wordt pas betaald als er ook het juiste resultaat is behaald. Er moet naast het bestaande interne toezicht van Fedict, de Federale Overheidsdienst Justitie en het kabinet Justitie ook een extern toezicht (van buiten de overheid dus) op de uitvoering van het contract komen. Alles wat wordt ontwikkeld door het bedrijf, dat het gerecht mag informatiseren, moet intellectueel eigendom van Justitie worden, schrijft Fedict nog. Zo wil Fedict latere betwistingen met onbekwame firma's voorkomen. Want die zijn er nogal wat met Unisys.

In een eerste fase zal alles worden uitgetest. Daarbij kan al wat nu op de politieparketten, de politierechtbanken, de vredegerechten, de centrale verzendingen en bij Justscan (het elektronisch opslaan van documenten) nog bruikbaar is, vernieuwd worden en herbenut. Tegelijk bouwt men een functionele architectuur uit waarop in de toekomst alles kan aansluiten. Fedict stelt voor om te beginnen met de burgerlijke kamers bij de rechtbank van eerste aanleg.

Vervolgens - in een tweede stap tijdens deze eerste fase - wordt het systeem dan toegankelijk gemaakt voor derden (advocaten, notarissen, deurwaarders, verzekeringsmaatschappijen en de politie), zodat zij het kunnen raadplegen en hun besluiten en stukken elektronisch indienen. Daarvoor wordt een specifiek lastenboek gemaakt.

In een derde stap tijdens de eerste fase wordt de werkwijze geëvalueerd. Dan zal per gerechtelijke eenheid worden beslist of de nieuwe toepassingen zullen worden uitgevoerd door een privépartner op basis van een resultaatsverbintenis of door het informaticadepartement van Justitie zelf.

In een tweede fase wordt verder gewerkt op de resultaten van de eerste fase en wordt eenheid per eenheid geïnformatiseerd.

Fedict stelt geen timing voor, maar berekent wel de kostprijs voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem op 36,2 miljoen euro. De ondersteunende hardware en infrastructuur valt daar niet eens onder, hij zit onder een eerder contract. Er komen jaarlijks nog onderhouds- en moderniseringskosten bij.

19 OKTOBER 2007

.

Nu in het nieuws