Laatste rechte lijn voor akkoord over justitie

Formateur Leterme zal dan toch een akkoord over justitie kunnen voorleggen. Er is een princiepsakkoord over enkele hangende knelpunten zoals het bestraffen van 14-jarige boefjes.

Belga

De volledige vergadering onderhandelaars moet dat akkoord nu nog goedkeuren en de modaliteiten vastleggen. Misschien volgt er maandagavond nog een persconferentie, maar het kan ook nachtwerk worden.

De gang van zaken afgelopen deed denken aan het "akkoord" over migratie, waar het cdH van Joëlle Milquet (foto) na het sluiten ervan plots met de eis kwam van een algemene regularisatie. Van dat akkoord is overigens nog geen tekst gezien. Dit weekend waren er uitspraken langs Franstalige kant dat het doorverwijzen van 14-jarige delinquenten onaanvaardbaar zou zijn.

Oranje-blauw vergaderde vrijdag tot diep in de nacht over justitie. Er kwam geen akkoord uit de bus, maar volgens de onderhandelaars bestond er over 90 procent van de tekst eensgezindheid. Maandag zou voort worden vergaderd.

Er blijven nog een vijftal knelpunten over waarover de formateur afgelopen weekend bilateraal overleg pleegde met cdH en Open Vld. Hét moeilijke punt was de vraag van de liberalen om de jeugdrechter de mogelijkheid te geven om minderjarige delinquenten van 14 jaar en ouder door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Momenteel kan dat pas vanaf 16 jaar.

CdH vond dit veel te jong en liet dit afgelopen weekend ook nog weten. Ook bevoegd minister in de Franse gemeenschap en cdH'ster Catherine Fonck maakte dat maandag duidelijk. Zij ziet zich overigens gesteund door een aantal Franstalige jeugdrechters. In de omgeving van de formateur luidde het dat er inderdaad nog wat "masseerwerk" nodig is in het dossier.

Welles Nietes

Sp.a-kamerfractieleider Dirk Van der Maelen verwondert er zich intussen over dat het integraal akkoord dat oranje-blauw over asiel en migratie afsloot nog altijd niet beschikbaar is. Hij vraagt zich af of de onderhandelaars het wel echt eens zijn over het dossier.

De oranje-blauwe onderhandelaars sloten vorige week een akkoord af over asiel en migratie. Het was het eerste akkoord van de toekomstige coalitiepartijen, maar de onderhandelingen verliepen zeer moeizaam. Dinsdag werd de samenvatting van het akkoord rondgestuurd. Het gaat om een tekst van iets meer dan twee bladzijden. Op de integrale tekst is het echter nog wachten.

Op papier

De MR verspreidde maandag op een persconferentie een eigen nota over het akkoord. "Het is belangrijk dat de akkoorden die tijdens de regeringsonderhandelingen worden afgesloten duidelijk zijn en publiek worden gemaakt. Zo bestaan er geen twijfels meer en kan niemand het akkoord beginnen interpreteren", verklaarde MR-voorzitter Didier Reynders. Bij de Franstalige liberalen bestaat enige zenuwachtigheid omdat het cdH volgens de MR over regularisaties aan ngo's dingen zou hebben verteld die niet helemaal stroken met wat vorige maandag werd afgesproken.