Bedrijven betalen 7,68 miljard euro minder aan rompslomp

Tussen 2000 en 2006 zijn de administratieve lasten van bedrijven gedaald van 3,48 procent naar 2,44 procent van het bruto binnenlands product. Dat komt overeen met een vermindering van de lasten met 7,68 miljard euro.

Belga

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse enquête die de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging heeft laat uitvoeren. Aan ruim 7.000 zelfstandigen en ondernemingen werd gevraagd het aantal uren dat zij jaarlijks besteden aan het vervullen van administratieve verplichtingen te vermelden, en ook de bedragen die zij betalen aan externe dienstenleveranciers, zoals boekhouders, fiscalisten en sociale secretariaten.

Uit de resultaten blijkt dat de lasten voor de zelfstandigen gedaald zijn van 2,29 miljard euro in het jaar 2000 naar 1,23 miljard euro in 2006 of 2.997 euro per zelfstandige in hoofdberoep. Voor ondernemingen met minstens 250 werknemers dalen de kosten verbonden aan het vervullen van hun administratieve verplichtingen opnieuw met 200 miljoen euro ten aanzien van het jaar 2004.

Daarentegen wordt in 2006 voor kleine en middelgrote ondernemingen, naast een daling van de administratieve lasten betreffende tewerkstelling en leefmilieu, een stijging vastgesteld van 1,41 miljard euro van de kosten verbonden aan fiscale materies.

Nu in het nieuws