'Waalse arbeidsbemiddeling niet performant'

De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst FOREM heeft een budget dat drie maal groter is dan de VDAB. Toch heeft de Vlaamse dienst elf keer meer jobaanbiedingen dan het FOREM.

bsouffreau

BR>

De Franstalige krant Pan maakte de vergelijking tussen het FOREM en de VDAB. In 2006 kreeg het FOREM 900 miljoen euro. In Vlaanderen moest de VDAB het doen met iets meer dan 460 miljoen euro. De Vlaming betaalt 78 euro per jaar voor de VDAB. De Waal 257 euro per jaar.

Pan merkt ook op dat de VDAB en FOREM elk zo'n 4.000 ambtenaren tewerk stellen.

Volgens de krant werkt FOREM niet naar behoren. Ze hebben een groter budget en kunnen rekenen op een relatief gezien groter aantal personeelsleden. En toch wordt slechts 10% van de 274.000 Waalse werklozen actief gecoacht door het FOREM. Bij de VDAB krijgt 53% van de 173.000 Vlaamse werklozen een extra opleiding of een andere vorm van hulp.

In Wallonië kunnen jongeren twee jaar lang van de werkloosheidssteun genieten, terwijl ze door het FOREM niet lastig worden gevallen. Als ze het FOREM al in actie schiet, kan het soms vreemde voorstellen maken. Zo kreeg een historicus de kans om een opleiding te volgen zodat hij in de nucleaire centrale van Tihange aan de slag zou kunnen.

Pan sluit het artikel af door een vergelijking te maken van het aantal werkaanbiedingen. De VDAB stuurt ruim een miljoen aanbiedingen de wijde wereld in, bij het FOREM zijn dat er 100.000. Het grote verschil is te verklaren door de relatie met de interimbureau's. De VDAB werkt actief samen met interimbedrijven, maar dat is niet het geval in Wallonië.

"Waarom zijn de kantoren van het FOREM enkel 's morgens open, terwijl bij de VDAB de lokale kantoren de hele dag open zijn? Oh ja, we vergaten de kaarttoernooien...", besluit Pan.

Nu in het nieuws