'Fraude L&H was geen startersprobleem van jonge firma'

Vergeet de mythe van de complexe financieringen en boekhoudkundige problemen waar elke start-up mee geconfronteerd wordt. "Men wil het Hof zoiets laten geloven, maar in het geval van L&H ging het om vulgair bedrog", pleitte Christiaan Van Buggenhout maandagmorgen. Van Buggenhout verdedigt namens Deminor de belangen van ruim 13.000 beleggers die hun geld in rook zagen opgaan.

Belga

Volgens de raadsman waren de stichters van L&H van dag één van plan om bedrog te plegen. Hij haalde een verklaring boven van een West-Vlaamse ondernemer die in 1987, bij de oprichting van het bedrijf, geld had geïnvesteerd en al kort nadien gedegouteerd dat pakket aandelen van de hand deed. Het kwistig omspringen met geld, de lakse verantwoording van de stichters en het feit dat de toenmalige revisor bereid was de kosten te camoufleren als R&D, haalde de ondernemer aan als vertrekredenen.

"Niks nieuws onder de Ieperse zon. De manier van werken is altijd dezelfde gebleven. De ondernemer kreeg geld voor zijn aandelen op voorwaarde dat hij zijn mond dicht hield. In 2000, toen een Koreaanse ondernemer bij Hi World dreigde naar buiten te treden met verhalen over fraude, werd Hi World in één klap een dochter van LHSP. Met geld van anderen is de bedrijfstop altijd kwistig geweest."

Van Buggenhout wilde anticiperen op de verdediging van de beklaagden. Hij sprak van de gecreëerde mythe van de start-ups, die met zeer complexe problemen zouden geconfronteerd worden. "Hoog tijd dat die mythe doorprikt wordt. Er was geen dunne grens tussen financiële engineering en fraude, maar juist wel een hoge muur die bewust overschreden werd. Meer dan tien jaar lang werd bij L&H de vorm boven de substantie gekozen. Hoe laat ik aan de buitenwereld uitschijnen dat ik een fantastische onderneming heb terwijl ik nog niet meteen producten heb? De hype van de tijd speelde daar in mee", aldus Van Buggenhout.

De advocaat gaf nog een sneer mee aan talrijke bekende politici en ondernemers die meestapten in het L&H-verhaal. Hun aanwezigheid overtuigde veel beleggers om aandelen te kopen.

"Zij hadden en hebben de mond vol van corporate governance. Alleen durfde niemand van de grote heren om het huis omver te duwen toen ze merkten dat er iets niet pluis was. Als het op daden aankomt, zijn het beunhazen."