Vanvelthoven verwijt werkgevers luiheid

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is niet te spreken over uitspraken van uittredend minister van Werk Peter Vanvelthoven. In een interview met De Morgen verwijt de sp.a-ministers de werkgevers "luiheid" omdat ze onvoldoende werk zouden maken van opleiding van werknemers, diversiteit en innovatie. "Uitspraken een minister van Werk onwaardig", vindt het VBO.

Belga

Vanvelthoven is scherp voor de werkgevers. Ze komen hun beloftes om meer mensen aan het werk te helpen niet na. "Niet alleen de werklozn, maar vooral de bedrijven moeten nodig geactiveerd worden", stelt Vanvelthoven. "Oudere werknemers en allochtonen zijn niet gewenst, investeringen in opleiding zijn ondermaats. Inzake onderzoek en ontwikkeling hinken onze bedrijven achterop. En in schoolstages zijn ze nauwelijks geïnteresseerd", luidt het.

Het VBO noemt de uitspraken "uiterst ongewoon en bovendien zeer misplaatst". De werkgeversfederatie heeft het over een kaakslag voor honderdduizenden kleine en grotere werkgevers in ons land. "Blijkbaar doen de aanslepende regeringsonderhandelingen en het vooruitzicht op oppositie bij sommigen de stoppen doorslaan", luidt het.

Het Verbond voert aan dat bedrijven fors in België investeren en op grote schaal aanwerven. Werkgevers maken wel degelijk werk van de opleiding van hun werknemers. Europese bronnen tonen aan dat de Belgische werkgevers in Europees verband allesbehalve een modderfiguur slaan. Met 4 op 10 werknemers die in 2005 een opleiding, betaald of ingericht door de werkgever, hebben gevolgd behoort België tot de top 5 van 31 Europese landen, stelt het VBO.

Het wijst er ook op dat in sectoren, zoals in de bouw, bedrijven en overheid nauw samenwerken om via stageplaatsen mensen aan een job te helpen, en dat werkgeversorganisaties talrijke initiatieven nemen om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen, onder meer op het vlak van taalvaardigheid en met het oog op meer diversiteit op de werkvloer.

De federatie geeft toe dat er nog werk aan de winkel is, maar de uitspraken van Vanvelthoven, zijn voor het VBO een minister van Werk onwaardig.

Nu in het nieuws