Onderhoud straten komt in gevaar

Hobokens districtsschepen voor Openbare Werken Kristof Waterschoot (CD&V) maakt zich ongerust over het onderhoud van de straten en de pleinen. Het aantal personeelsleden van de stad voor het onderhoud van straten bedroeg in 2000 nog 150 personen. Vandaag is dit gedaald tot 61", zegt Waterschoot.

jmartynowski

BR>

Het betere onderhoud van straten en pleinen is één van de topprioriteiten van het nieuwe stadsbestuur. In de eerste plaats zijn de districten bevoegd voor de uitvoering hiervan. Alleen stelt Waterschoot vast dat bij de resterende 61 personeelsleden de gemiddelde leeftijd rond de 50 jaar is, zodat er de komende jaren nog heel wat pensioneringen aankomen. "Daar wringt het schoentje", zegt Waterschoot. "Binnen de dienst Onderhoud Wegen worden gepensioneerde arbeiders niet vervangen. De districten betalen voor het onderhoud. Als er minder stadspersoneel is, wordt er meer met externe aannemers gewerkt. Die worden dus door de districten betaald. De stad wentelde de personeelskost af op de districten en dat zonder de budgetten aan te passen."

Daarom zijn er volgens Waterschoot ofwel dringend nieuwe aanwervingen nodig, of moet het budget van de 90 uitgespaarde arbeiders worden verdeeld over de districten. "Een grondige inhaalbeweging voor het onderhoud openbaar domein is anders onmogelijk", zegt Waterschoot.

SVW

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio