Doorstorting belastingen naar gemeenten te traag

De federale overheid heeft vertraging bij doorstorting van belastingen die ze int voor gemeenten. Dat brengt de financiën van de gemeenten in gevaar, zo blijkt volgens La Libre Belgique uit een studie van de Hoge Raad voor Financiën (HRF).

Belga

Er zijn drie soorten belastingen die de federale overheid int voor de gemeenten. Het geld moet ze daarna doorstorten. Die transferts gebeuren echter niet op tijd. Volgens sommige bronnen loopt de vertraging op tot enkele maanden.

De federale overheid probeerde het probleem op te lossen door een systeem in te voeren van renteloze voorschotten. Zelfs als je die voorschotten meerekent, dan vertegenwoordigen de transferts in de eerste trimesters van 2004, 2005 en 2006 echter slechts een achtste van het jaarlijkse totaal, zo stelt het rapport van de HRF vast.

De federale overheid rekent de gemeenten bovendien administratieve kosten aan voor de inning van de belastingen. De gemeenten willen de afschaffing van die kosten en een systeem van permanente voorschotten.

Nu in het nieuws