Vlaanderen krijgt eigen minister van Justitie

Indien de oranje-blauwe regeringsonderhandelaars erin slagen om vandaag het luik 'justitie' af te ronden, dan krijgt Vlaanderen een eigen minister van Justitie.

Belga

BR>

Dat is een gevolg van het feit dat de oranje-blauwe regeringsonderhandelaars het eens zijn om de gewesten en gemeenschappen meer inspraak te geven in het vervolgingsbeleid.

Vlaanderen zal dus mee aan het federaal parket mogen zeggen welke overtredingen op de Vlaamse decreten prioritair vervolgd moeten worden.

Kan Vlaanderen dat, dan moet er binnen de Vlaamse regering een minister komen die hiervoor politiek verantwoordelijk is en die gemandateerd is om met het federaal parket te overleggen. Kortom, dan komt er naast de Belgische minister van Justitie ook een Vlaamse minister van Justitie.

Het meest waarschijnlijke is dat een van de huidige Vlaamse ministers er de bevoegdheid justitie bijkrijgt en zich daarom ook minister van Justitie zal mogen noemen.

Nu in het nieuws