Vlaams Belanger sluit huwelijk

Print
Schoten - In het gemeentehuis van Schoten vond zopas een unieke gebeurtenis plaats. Tim Willekens (30) voltrok er als raadslid van Vlaams Belang een huwelijk. Het is al ongebruikelijk dat een raadslid dat doet, laat staan een oppositieraadslid van het Vlaams Belang.
BR>
In een gemeente voltrekt normaal gezien de schepen van Burgerlijke Stand het huwelijk. In Schoten is dat Vera Smets (CD&V). "Als het voor deze persoon onmogelijk is, wordt gekeken naar de rangorde binnen het college", zegt Jef Gabriels, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). "Eerst treedt de burgemeester als plaatsvervanger op. Als ook die niet kan, zakt men in de orde af en komt men uit bij schepenen en raadsleden."

De clausule dat een raadslid een huwelijk voltrekt, is bij de VVSG bekend, maar volgens Gabriels is dat erg ongebruikelijk. "Dat het een lid van VB betreft, is nog unieker. Maar wettelijk gezien maakt het geen verschil aan welke partij die persoon gebonden is."

Gabriels meent dat, indien alle procedures goed werden doorlopen, geen enkel bezwaar bestaat. "Het college heeft het boekje gevolgd, en het huwelijk was dus perfect wettelijk", zegt Willekens. Het koppel vroeg hem zelf. "Ik ken die mensen goed. Hen als vriendendienst uithuwelijken heb ik met plezier gedaan." Om dat te kunnen doen, legde hij het voorstel op tafel tijdens een besloten gemeenteraadsraadszitting. "Alle leden moesten zich opgeven als 'afwezig' op de dag waarop het huwelijk zou worden voltrokken. Door stilzwijgen was uiteindelijk iedereen het eens, ook burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V)."

De geste van de meerderheid van CD&V/N-VA, sp.a en Open Vld naar de grootste oppositiepartij Vlaams Belang is opmerkelijk. "Zulke beslissingen, als in het geval van Willekens, zijn normaal en getuigen van respect en collegialiteit binnen het bestuur", weet Open Vld-schepen Els Empereur.

Eind oktober voltrekt Tim Willekens een tweede huwelijk, opnieuw op vraag van het koppel zelf. Ook daarin zag het gemeentebestuur geen graten.

Thomas WEGNER
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio