Raadslid wil respect voor bomen

Print
Kontich - Voor de 200 jaar oude beuk achter de serviceflats in het Altenapark hoeft de herfst niet meer in te treden om zijn bladeren te lossen. Tijdens de bouw van de 25 flats gingen arbeiders onzorgvuldig om met de omgeving van de boom en groeven tot vlak naast de wortels. De boom is nu dood.
BR>
Toen Napoleon zijn Waterloo beleefde, stond deze boom er al. "Zo'n bomen zijn monumenten en dienen net zoals stenen monumenten met respect behandeld te worden als beeldbepalend landschapselement," klaagt Walter Claes (Vlaams Belang) de lakse houding van het gemeentebestuur aan. "Onlangs hield het gemeentepersoneel grote schoonmaak in het park. Daarbij werden bomen beschadigd." Schepen Jef Plasmans merkt op dat de recent goedgekeurde gemeentelijke bouwschriften voorzien dat de bomen met de nodige omzichtigheid moeten behandeld worden tijdens graafwerken. "Reglementen op papier zetten volstaat niet. Er moet veel meer toezicht uitgeoefend worden op de aannemers tijdens de werkzaamheden", merkt Walter Claes cynisch op.

Volgens buurtbewoners staat de draagkracht van het park onder druk door overbevraging. Er is niet alleen de school in het park, maar ook de Altenakapel die als gemeenschapshuis gebruikt wordt, de taverne, de serviceflats en een steeds uitgebreidere parking. Daarbovenop zouden er in de plaats van de afgebrande "conciërgewoning" ook nog eens sociale woningen komen. De oppositie laat het hier niet bij en zal de teleurgang van het park aankaarten tijdens de volgende gemeenteraad.

PhD
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio