Iedereen moet gaan sporten

Print
Brasschaat - In de nieuwe beleidsnota van het gemeentebestuur wordt heel wat aandacht besteed aan het hoofdstuk sport.
BR>
Zo gaat de gemeente samenwerken met de militaire overheid en de scholen om gebruik te kunnen maken van hun sportinfrastructuur.

"Op basis van het gemeentelijk sportbeleidsplan 2007 geeft de minister 1,50 euro per inwoner aan de gemeente ter ondersteuning van de clubs. Als gemeentebestuur leggen wij daar nog eens 50 procent naast", zo verduidelijkt schepen voor sport Kris Geysen (CD&V).

"We starten met de opmaak van een behoefteplan zodat behoefte en aanbod op mekaar kunnen worden afgesteld. We werken ook aan een vereenvoudiging van het tarievenbeleid", zo vervolgt de schepen.

Het gemeentebestuur zorgt ook voor een aanpassing van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Zo wordt bekeken hoe een nieuwe oefenzaal voor Atletiekclub Break kan worden ingebouwd in het Louis De Winterstadion. Mogelijkheden zoals de terreinen aan de Bondgenotenlei worden in overleg met de militaire overheid benut. De gemeente voorziet hier de nutsvoorzieningen en de nodige parkings.

In de Kattekensberg, het gebied dat onlangs door de gemeente werd aangekocht, wordt een fit-o-meterparcours aangelegd. In het Peerdsbos zal het bestaande fit-o-meterparcours worden heraangelegd. Tenslotte behoudt de gemeente twee volwaardige sportfunctionarissen om voor de sportpromotie te zorgen.

JBr

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio