NV Iepenburg wil oude hotel nu toch afbreken

Print
Schoten - In Schoten is andermaal heibel ontstaan rond de veranderingswerken van Iepenburg. Voor het voormalige eigendom van het ACW, sedert generaties gekend als "Grand Hotel de Schootenhof", is pas een openbaar onderzoek uitgeschreven voor een nieuwe stedenbouwkundige vergunningsaanvraag die voorziet in volledige afbraak en heropbouw.
BR>
Die aanvraag loopt tot en met 4 november. De projectontwikkelaar deed de plechtige belofte om het historische gedeelte van oud-Iepenburg (hoek Alfons Servaislei/Victor Frislei) te restaureren. Dus niet afbreken. Op die basis werd in 2005 voor het ganse project een vergunning verleend door de gemeente. Ondertussen staan er op het domein al drie woonblokken. De speciaal opgerichte NV Iepenburg wil op de plaats van het hotel 44 luxeflats zetten. Nu komt de projectontwikkelaar plots aandraven met het argument dat het voormalige hotel omwille van veiligheids- en stabiliteitsredenen erg moeilijk te renoveren valt. Er was zelfs nog een plaatsbezoek waarvan de rechtstreeks omwonenden niet op de hoogte waren.

Op die bijeenkomst van einde mei 2007 trachtte de ontwikkelaar met architecturale en historische aspecten aan te tonen dat de restauratie niet haalbaar is. Aanwezigen staken toen al hun afkeuring niet onder stoelen of banken. Mensen voelden zich bedrogen door die plotse nieuwe inzichten.

En nu doet de projectontwikkelaar een aanvraag "tot vernieuwbouw van het hoofdgebouw", waarbij het huidige gebouw volledig wordt afgebroken om het dan te herbouwen. Bij dit alles neemt de gemeente een afwachtende houding aan en volgt de wetgeving in verband met het onderzoek. Het woord en vooral de daad is eerst aan de rechtstreeks betrokkenen, verenigingen en gemeentelijke raden.

MVi

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio