Universitaire ziekenhuizen vragen formateur extra middelen

De zeven Belgische universitaire ziekenhuizen vrezen dat ze met een brain drain te maken zullen krijgen als ze niet beter gefinancierd worden.

Belga

Ze vragen een verdubbeling van de middelen voor hun academische opdracht. Dat schrijven ze in een open brief aan formateur Leterme.

De zeven Belgische universitaire ziekenhuizen stellen 23.000 voltijdse krachten tewerk en vormen per jaar ongeveer 1.500 artsen-specialisten. Ze voeren klinisch onderzoek uit en leveren nieuwe krachten voor de sector.

Sinds 2002 bestaat buiten de ziekteverzekering een afzonderlijke financiering voor de universitaire opdracht van de ziekenhuizen. De academische taak kost de ziekenhuizen ongeveer 25 procent extra. Maar de overheidsfinanciering bedraagt maar 6 procent, zeggen ze in hun open brief, terwijl in andere Westerse landen de meerfinanciering wel 15 à 25 procent bedraagt.

Nu in het nieuws