Operatoren moeten sms-maffia zelf aanpakken

Volgens voorstellen van een pas opgerichte ethische commissie zullen de mobiele operatoren zelf moeten opdraaien voor ongevraagde sms'jes die ten onrechte worden gefactureerd.

Belga

De ombudsdienst voor Telecommunicatie kreeg vorig jaar 616 klachten binnen over betalende sms-diensten. In 2005 was dat nog een recordaantal van 720. Het gaat dan in hoofdzaak om ongevraagde sms'jes.

Om dit misbruik in te dijken, heeft minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche eerder dit jaar een ethische commissie geïnstalleerd, die een ethische code moest opstellen en waken over de toepassing ervan. Die commissie heeft nu een eerste ontwerp klaar en gaat daarover onderhandelen met de operatoren, zegt voorzitter Willem De Beuckelaere.

Eén van de grote problemen totnogtoe is dat de gsm-operatoren eventueel misbruik wel stoppen, maar dat de slachtoffers ondertussen hun centen wel kwijt zijn. Dat wil De Beuckelaere beteugelen door de operatoren aansprakelijk te maken voor het gebruik van hun netwerk. Als via hun netwerk diensten aangeboden werden die niet overeenstemmen met de nieuwe ethische code, draaien zij dus op voor de financiële gevolgen ervan.

Nu in het nieuws