Grote angst onder ouders van autisten

De telefoonlijn van de Vlaamse Vereniging voor Autisme (VVA) staat roodgloeiend nadat de verdediging van Hans Van Themsche autisme heeft ingeroepen als verklaring voor zijn daden.

Belga

Talloze ouders zijn bang dat hun autistische kind gepest en gemeden zal worden.

Vanaf maandag zet de VVA extra vrijwilligers in om de vele telefoontjes en mails te beantwoorden die er binnenstromen. "Wij beantwoorden gemiddeld 25 telefoontjes per dag", zegt Cécile Schiltmans van de VVA, "maar nu is het een constante stroom geworden. Het gaat zo goed als altijd over de zaak-Van Themsche."

Ook bij het Gentse kennis- en ondersteuningscentrum Autisme Centraal liepen heel wat telefoontjes binnen van bezorgde ouders en van autisten zelf. Bij de leden van zelfhulpgroep PAS(S) wordt het onderwerp eveneens druk besproken.

De boodschappen die de VVA krijgt gaan echter nauwelijks over de vraag die nu op het proces speelt. Schiltmans: "De algemene teneur is angst, bezorgdheid. Ouders vrezen dat hun kind, dat soms al moeten vechten tegen isolement, nu helemaal niet meer welkom zal zijn bij speelkameraadjes en dat in de hoofden van de leek autisten zullen worden gelijkgeschakeld met gevaarlijke types."